AVG (Privacywet)

INNER WOLF respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website.
Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van INNER WOLF. Wees je er dus van bewust dat INNER WOLF niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van INNER WOLF.

PERSOONSGEGEVENS DIE INNER WOLF VERZAMELT

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die INNER WOLF verwerkt in het algemeen:

Je volledige naam;
– J
e emailadres

Als het gaat om behandelingen dan verwerkt INNER WOLF de volgende gegevens ook:
– Je adresgegevens
– Je telefoonnummer;
– Je emailadres;
– Je geboortedatum
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).

Mocht je via mijn website aankopen doen dan verzamelt INNER WOLF ook nog:

Klantnummer;
– Bestelnummer;
– Bestelgegevens;
Adresgegevens ivm de verzending.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE INNER WOLF VERWERKT

INNER WOLF verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

De volgende bijzondere en/of gevoelige gegevens verwerk ik wel:

Ik heb een dossier met een verslaglegging van onze behandelingen met daarin alle bovenstaande beschreven gegevens. Er wordt vertrouwelijk met deze informatie om gegaan.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG INNER WOLF PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van INNER WOLF en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier of het intakeformulier) aan INNER WOLF verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

Doel

Grondslag

1. Voor het afhandelen van je betaling;

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame

Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven

3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten

Gerechtvaardigd belang

5. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

6. Om goederen en diensten bij je af te leveren;

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

7. INNER WOLF verwerkt ook persoonsgegevens voor de boekhouding/administratie.

Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting

8. INNER WOLF verwerkt ook persoonsgegevens in verband met de dossieropbouw van onze sessies.

Op basis van de voortgang van de coaching


GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
INNER WOLF ) tussen zit.

HOE LANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN
INNER WOLF bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de volgende maximale bewaartermijnen. Het kan echter zijn dat de gegevens eerder al niet meer beschikbaar zijn. 

Persoonsgegevens

Termijn

Reden

INNER WOLF

7 jaar (Belastingwetgeving)

Voor het afhandelen van je betaling

Je KvK-nummer

7 jaar (Belastingwetgeving)

Voor het afhandelen van je betaling

Je voor- en achternaam

7 jaar na afronding van de overeenkomst

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

Jouw adresgegevens

7 jaar na afronding van de overeenkomst

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

Jouw telefoonnummer

7 jaar na afronding van de overeenkomst

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier

Jouw e-mailadres

Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief

Zodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

7 jaar na afronding van de overeenkomst

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

Het dossier met de verslaglegging van onze sessies

7 jaar, schriftelijk (veilig opgeborgen) of digitaal (beveiligd). 

Zodat er een plan van aanpak opgesteld kan worden en zodat de voortgang van de coaching sessies helder is. De verslaglegging zijn persoonlijke aantekeningen die enkel door INNER WOLF geraadpleegd kunnen worden.

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

INNER WOLF verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met de bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. INNER WOLF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt INNER WOLF gegevens:

Derde

Categorie

Doel delen

Welke gegevens

Administratiekantoor

Verwerker

Om de BTW-aangifte te doen

Inkoop- en verkoopfacturen

Facturatiesysteem

Verwerker

Om facturen en offertes te kunnen opmaken

Bedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen

Email-/  websiteprovider 

Verwerker

Voor de website, e-mails

Naam en emailadres

Bank

Verwerkingsverantwoordelijke

Om betalingen voor mij te genereren

Bankrekeningnummer, naam


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door INNER WOLF te laten verwijderen.

Je kunt hiervoor een verzoek sturen naar info@innerwolf.nl
INNER WOLF zal zo snel mogelijk op je verzoek reageren.

INTREKKEN OF BEZWAAR

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door INNER WOLF. 


INDIENEN KLACHT

INNER WOLF doet er alles aan om jouw gegevens te beschermen. Ben je van mening dat INNER WOLF niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), meld dit dan in eerste instantie aan mij. Er zal dan gekeken worden voor een oplossing.

Mochten wij er samen niet uitkomen, dan heb je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat . Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van INNER WOLF wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die INNER WOLF gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies
INNER WOLF maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven inzicht in het gebruik van de website van INNER WOLF.
Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website.

Social media buttons
Op de website van
INNER WOLF kunnen social media buttons zijn opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

www.innerwolf.nl is de website van INNER WOLF

Facebook
Ik maak gebruik van Facebook Ads en andersoortige marketingactiviteiten. Ik lever hier géén informatie aan over klanten. Deze zijn enkel en alleen om mijn producten te promoten.

BEVEILIGEN

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mijn laptop, smartphone en tablet zijn afgeschermd middels wachtwoorden en/of middels touch- en/of face ID.
Ik werk mijn plugins en thema van mijn website regelmatig bij.

Deze privacy- en cookieverklaring is ondertekend door:
Ruben,
INNER WOLF